Неговата задача е добре дефинирана

Твърд компонент на всички съвременни автомобили е калника. Това е устройство за защита, която покрива горната част на волана в посока на ос. Във външния дъга част арката намираме калника, а в задната част: страна на каросерията.

Колелата трябва да бъдат покрити и да се съхраняват сигурно, за да защити велосипедисти и пешеходци от мръсотия. Движението през локви неизбежно включва нарушения. Но, благодарение на лък колело, шофиране бавно, най-вече прах и влага се държат далеч.

Ако пешеходеца и автомобила са твърде близо един до друг, с калника пречи пешката е поставен под твърде лесно. В повечето случаи, на сблъсъка се провежда в околностите на калниците и по-сериозни наранявания могат да бъдат избегнати. С всичко това, за лък колелото не дава абсолютна защита. За да го увеличи, колелото е много близо дъга издържат, чрез намаляване на разстоянието между гумата и плаката.